Prof. Xie's Group
UCLA logo
Semiconductor Materials Research Lab

 

 

 

 

Group Members

Semiconductor Materials Research Laboratory, Department of Materials Science and Engineering, University of California, Los Angeles

Box 951595, Los Angeles, CA 90095-1595 (Tel) +1 310 825 2971 UCLA SMRL ? 2013 | All Rights Reserved

Ph. D Students: Wei Zhang, Ming Xia, Zhongbo Yan, Owen Liang, Jimmy Ng, Peiyi Ye, Xinke Yu, Yao Yang, Zirui Liu

Undergraduate Students: Yiyuan Liao, Claris Leung, Lisa Cheah

Visiting Students: Duo Cao, Kuan Qiao, Yiyao Xu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumni

 

 

 

 

Group Photo 2015 Fall
From left to right: Yao Yang, Zirui Liu, Yiyuan Liao, Kuan Qiao, Ming Xia, Wei Zhang, Jinsong Liu, Li Zheng, Xinke Yu, Peiyi Ye, Lisa Cheah, Owen Liang, Jimmy Ng, Professor Xie.
More Photoes